Lozan hezimeti

2017-05-02 14:56:00

  Lozan hezimeti 14.07.2016 M.Necati Özfatura necati.ozfatura@tg.com.tr     Bunca yıldır Lozan Antlaşmasını okullarda bir zafer olarak öğrettiler. Tıpkı Mustafa Kemal’in vatanı kurtarmak için tek başına pusulasız bir “Taka” ile İstanbul’dan Samsun’a çıktı yalanı gibi… Tanzimat’tan bu yana yakın tarihimiz hep yalan tarihimiz olmuştur. Mustafa Kemal’in Sultan Vahdeddin Han tarafından vazifelendirildiği, İngilizlerden vize alındığı, Bandırma vapuru ile birçok subay ve er ile birlikte gönderildiği ve Bandırma vapurunun donanmaya ait silahlı savaş gemileri tarafından korunduğu ve Mustafa Kemal’e Sultan Vahdeddin Han’ın yetki verdiği, Bakanlar Kurulu’nun kararı ile 3 aylık harcırah verildiği, Sultan Vahdeddin Han’ın şahsi servetinden 1000 altın lira verildiği ve Samsun’a çıkışı ile ilgili tam 22 belgenin bu milletten hep gizlendiği bir gerçektir… İstiklal Savaşı ile ilgili birçok şey de bu milletten saklanmıştır. 26 Ağustos taarruzunu hazırlayan Ali İhsan Paşa’nın ismi bile unutturulmuştur. 23 Nisan 1920’de dualarla, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle, mevlitlerle ve salevat-ı şerifelerle açılan TBMM dünya demokrasi tarihinde en demokratik ve gerçekten millî iradeyi temsil eden meclisi idi. Bu mecliste Lozan’ın ve İslamiyet’e aykırı devrimlerin kabulü imkânsızdı. Böylece meclis feshedildi. İkinci meclisi halk seçmedi . Çankaya’da hazırlandı. Bazı hatıralara göre birkaç mi... Devamı

Lozan hezimeti-2-

2017-05-02 14:47:00

  Lozan hezimeti -2- 16.07.2016 M.Necati Özfatura necati.ozfatura@tg.com.tr     İngiltere uzun müddet Lozan’ı tasdik etmedi. Türkiye Hilafeti kaldırdığı günün bir gün sonrası Avam ve Lordlar Kamarası Lozan’ı onayladı. Lozan’ın gizli maddelerini hâlâ bilmiyoruz. Hilafetin kaldırılması ile ilgili kanun teklifini veren sahte bir şeyh idi... Fahrettin Altay’ın hatıralarında şarap içtiğini ve "şarap bana İzmir şarabını hatırlatıyor" dediğini biliyoruz. ABD hâlen Lozan’ı onaylamamıştır. Lozan’da İngiltere ve ABD Musul petrolünü paylaşmıştır. Petrole karşı da sözde barışı sağladılar. İsmet İnönü’nün Lozan’a gönderilmesi son derece büyük hata idi. Oysa dış politika uzmanı ve tecrübeli hariciye uzmanları var idi. İnönü’nün Lozan’a gönderilmesi çok bilinmeyenli bir denklemdir! İnönü İstanbul’dan İzmir’e vapurla giderken Lozan’da verdiğimiz adaları görünce “Bu adalar bize çok yakınmış” itirafında bulunmuş idi. Aslında bu cahilliğinin itirafı idi... Mustafa Kemal ile İnönü arasındaki gizli yazışmaların şifrelerini İngilizler biliyordu. Türkiye sözde bağımsızlığını tanıyan İngiltere CHP iktidarını kullanarak Batı’yı aşk derecesinde seven ve millî ve manevi değerlerden nefret eden CHP liderlerini kullandı. Ve böylece 1000 yıllık Türk İslam medeniyetini yıktılar. Şair Yahya Kemal’in... Devamı

17 4 2015 Kampüs Tv Adem Armağan Şiir

2015-10-11 22:00:00

Link : www.youtube.com Devamı

MÜ'MİNLER ANCAK KARDEŞTİRLER

2015-10-11 21:26:00
MÜMİNLER ANCAK  KARDEŞTİRLER |  görsel 1

“Mü'minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.” (Hucurât Suresi, 49/10.) Kâinattaki her bir parça, varlıkta gerçekleşen bütüncül oluşa iştirak etmektedir. Bu manada bütün mahlûkâtı meydana getiren unsurlar, bir düzensizliğe ve fesada yol açmamakta; aksine kendi aralarında uyumlu, ahenkli bir özellik ortaya koymaktadırlar. Kış ilkbaharı hazırlamakta, ilkbahar yazı müjdelemekte, yaz ise sonbaharı haber vermektedir. Canlılar bitkilere, bitkiler toprağa, toprak havaya ve suya muhtaçtır.   Tabiatı meydana getiren her bir parça, tek başına anlamsızlığı ve eksikliği çağrıştırırken, bütüncül oluştaki duruşu ile bir boşluğu doldurmakta ve estetik bir görünüm kazanmaktadır. Böylece çoklukta birliğe ulaşılmaktadır. Ancak bu birliğe her nesne, kendi özelliği ve öznelliği ile katılmaktadır. Adeta bir enstrümanın çıkardığı münferit seslerin kulağı rahatsız etmesi, ancak diğer seslerle beraber oluşturduğu ses armonisi ile dinleyenlerin kulaklarında hoş sedalar bırakması gibi bir şey. Evet, farklılığı ve çeşitliliği içerisinde bütün kâinat aynı şarkının, yani birlik ve beraberliğin, vahdetin şarkısını terennüm etmektedir. Tabiat âlemi nasıl ki farklı nesne ve unsurlardan meydana gelmekte ise, beşerî topluluklar da çeşitli mizaç, huy ve psikolojik eğilimlere sahip bireylerden oluşmaktadır. Ancak söz konusu bireyler, kendi bencil eğilimlerini aşıp vahdet şuuruna ermedikçe, toplumda birlik beraberlik, kaynaşma ve dayanışma gerçekleşmez. Güçlü milletler aynı amaç ve hedef doğrultusunda kafa ve kalplerini birleştirebilmeyi başarabilen topluluklardır. Varlıktaki vahde... Devamı

KUR'AN HİDAYET KAYNAĞIDIR

2015-10-11 21:15:00

  "Doğru olduğu kuşkusuz olan bu kitap, takva sahipleri için hidayet kaynağıdır."(Bakara suresi,2.Ayet) Hidayet; bu kitabın özü, hidayet; bu kitabın karakteristiği, hidayet; bu kitabın yapısı, hidayet; bu kitabın mahiyeti. Fakat kimin için? Bu kitap kimin için hidayet ve ışık kaynağı? Kimin için rehber, nasihatçı ve gerçeklerin açıklayıcısıdır? Takva sahipleri için elbette. Kalbe bu kitaptan yararlanma yeteneği veren özellik, takvadır. Kalbin kilitli kapılarını açarak, bu kitabın içeri girip oradaki rolünü oynamasını sağlayan faktör takvadır. Kalbi, yararlıyı almaya, benimsemeye ve kabul etmeye hazırlayan niteliktir takva. Kur'an'dan hidayet bulmak isteyen kimsenin öncelikle ona temiz ve samimi bir kalple yaklaşması, sonra da bu yaklaşımını korkan ve çekinen bir kalble sürdürmesi gereklidir mutlaka. Ayrıca böyle bir kalbin sapıklığa düşmekten ya da sapıklık tuzağına yakalanmaktan da kesinlikle sakınması lâzımdır. İşte ancak o zaman Kur'an, kendisine çekingen, korkulu, saygılı, duyarlı ve faydalanmayı isteyen bir eda ile yaklaşan kalbe sırlarını ve nurlarını aktarır. Bir gün Hz. Ömer, Ubeyy b. Kaab'a takvanın ne olduğunu sordu. Ubeyy b. Kaab da kendisine "Sen hiç dikenli bir yolda yürümedin mi?" diye sordu. Hz. Ömer "Evet, yürüdüm" dedi. Ubeyy b. Kaab "Peki, o durumda ne yaptın?" diye sordu. Hz. Ömer "Paçalarımı sıvadım ve dikenlere takılmamaya özen gösterdim" deyince Ubeyy b. Kaab "İşte takva budur" dedi. Evet işte takva hudur. Yani kalp duyarlığı, şuur bilenmişliği, sürekli korku, kesintisiz çekingenlik ve yolun dikenlerinden uzak durma titizliği. Hayat yolunun dikenlerinden; yani arzu ve ihtiras dikenlerinin, istek ve emel dikenleri... Devamı